Oceaan van Liefde


Openen en loslaten is ruimte maken om te kunnen ontvangen en geven…. “It’s all about Love”

In de natuur zijn helpt je om los komen uit persoonlijke programma´s die de flow in jouw leven zouden kunnen beperken.

Nu eens niet door te denken over wie, wat, waar en hoe, of hard te werken aan een bepaalde mindset of activiteit om te bereiken dat je de flow en de mogelijkheden van manifestatie en creatie in je leven zou kunnen ervaren.
Dit harde werken kennen we allemaal maar al te goed. Niets van dit alles.

In de natuur van de mens zit de neiging alles zwaar en ingewikkeld te maken….. zoeken, denken, trainen, leren, streven, heel erg je best doen…remmen, vaak ook helaas tegen de stroom in zwemmen…. en niet eens herkennen dat je dit doet.

We vergeten hierdoor bijna dat we ook gelukkig en lichtvoetig mogen zijn en dat dit geen naïviteit of gemakzucht, nonchalance of niet passend is, maar een voorwaarde om in de vloeiende meegaande beweging met de stroom van prachtige creatie te zijn.


Het alles doordrenkende veld van energie is de stroom, en wij zijn het veld en de stroom. Deze dagen ervaren we met jullie opnieuw de natuurlijke stroom van eb en vloed de reactie daarop van de zon, de maan en de sterren en van ons zelf in dit grote geheel.

Stromen is de beweging, we zijn in de beweging en we zijn de beweging.

Door ons over te geven aan de beweging van de Natuur en ons open te stellen om te ontvangen uit de bron van eenheid en onvoorwaardelijk zijn, zullen jou onvergetelijke geschenken en inzichten toevallen op de voor jou meest herkenbare en voelbare wijze.

Iedereen is uniek en allemaal zijn we een afspiegeling van de uniciteit en schoonheid van onze planeet in haar natuurlijke pracht.
We zijn DAT al.


Dit te ervaren door de vloeiende begeleiding van de Natuur als onze gids, brengt jou `weten` en `inzicht` hoe dit veld te activeren voor jouw unieke potentie tot creëren.

Laat je hart zingen omdat het de hemel op aarde ervaart en een gevoel van `thuis` komen in je laat ontstaan , waar rust, ruimte en Liefde doorvoeld zal worden die voeding biedt aan jouw hoofd, hart en ziel. Met de wind door je haren, de zon op jouw lichaam, de intense kleuren van de natuur en de niet te plannen cadeaus van diezelfde Natuur.

Door de ontstane ruimte in jezelf, zal je een diepe verbinding voelen ontstaan met jezelf en daardoor met je verlangens. Diezelfde ruimte zal het mogelijk maken dat inzichten ontvangen en begrepen kunnen worden zodat de weg gevonden zal worden om jouw verlangens te zien verwerkelijken…

Ervaren is de start voor creatie…